Månedlige arkiver: mars 2014

OL til Ulven?

Det er spennende tider – om få dager leveres søknaden om vinter-OL i 2022 til IOC. I løpet av høsten vil Stortinget avgjøre om det skal gis statsgaranti til dette enorme prosjektet. Dersom denne gis, vil Oslo være blant kandidatene når om vel ett år, i juli 2015 «the winner» utropes.
Det snakkes om å legge deltakerlandsby, mediasenter og andre sentrale bygninger til Ulven – Økern-området. Dersom planleggerne bestemmer seg for å følge den ideen, vil Østre Aker kirke og katedralparken bli nærmeste nabo. Kirken blir i så fall OL-kirke. Her ligger det store muligheter for å kunne få fart i restaureringsprosesser for både kirkestall og orgel, bare for å nevne noe. Og det blir en stor oppgave å lage et bredt tilbud for tilreisende fra hele verden de to ukene lekene pågår.
Mens vi venter på de neste avgjørelsene, skjer det også andre ting som inngir håp. Det arbeides for tiden med et forprosjekt til en ny bro over Strømsveien. Statens veivesen tar omsider ansvar for å erstatte den midlertidige gitterbroen fra 1982 (!) med en permanent og trygg bro med et gangfelt og to sykkelfelt. Ideen om å bygge tunnel under Strømsveien er forlatt pga store kostnader. En ny bro skal være universelt utformet, dvs. ha en stigning på maks 5% slik at både rullestolkjørende og barnevognskyvende skal få levelige forhold. Kanskje inngangen til kirkegården vis à vis Karl Staaffs vei må legges om for å gi plass. Det planlegges også å stenge innkjøringen fra Strømsveien til Teisenveien for all trafikk. I så fall mister lokalmiljøet bussholdeplassen Prost Hallings vei, men en kan vel leve med å gå noen hundre meter til Bryn skole eller Strømsveien mot å få et roligere bomiljø.