Månedlige arkiver: februar 2015

Med våren kommer håpet

kirkestallen, bakside
Tenk at en byråkrat i Miljø- og Klimadepartementet kan spre så mye glede: I går kom klar melding om at kirkestallen ved Østre Aker kirke ikke er kommunal eiendom. Og hva så? Jo, denne bekreftelsen åpner for at vi på ny kan søke midler til restaurering som kun gis til ikke-statlig og ikke-kommunal eiendom.
Konkret handler saken om at vi fikk avslag på en søknad til Norsk kulturminnefond om midler til restaurering, med litt ulike begrunnelser opp gjennom prosessen med søknad – avslag – klage – avslag. Den tyngste begrunnelsen var at en normalt ikke bevilger midler til kommunale bygg.
Under henvisning til Kirkeloven §15 om kommunens forpliktelser overfor kirken fikk vi nå bekreftet at stallen hverken er kommunal eiendom eller pålegger kommunen økonomisk ansvar. Oslo kommune skal kun gi penger til bygninger som brukes til lovpålagte oppgaver (gudstjenester, kirkelige handlinger, konfirmanundervisning). Enn så lenge egner stallen seg til ingen av delene – men hører uansett ikke til den type bygninger.
Da kan nye søknadsrunder startes.
kirkestallen, front