Månedlige arkiver: mars 2015

Ett steg nærmere Hovinbyen

Plan- og idekonkurransen for Hovinbyen ble avsluttet sist uke, og hele 4 vinnere er kåret. (s.n. artikkel fra Akers Avis Groruddalen).

Alle fire forslag fremhever grønne kvaliteter og nettverk for bevegelse på tvers. Dermed er vi kommet ett av mange steg videre i omformingen av et byområde som nå er preget av oppsplittede boligområder, avstengte industriområder og trafikkårer som både er nødvendige og samtidig stenger for at en enkelt kan bevege seg fra den ene siden av dalen til den andre. Transformeringen betegnes som like stor som den det gamle havneområdet i Hamburg har gjennomgått, og mye større enn Fjordby-prosjektet i Oslo. Noe av det viktigste og vanskeligste å endre blir nok veisystemet. De mest radikale snakker om å fjerne Ulvensplitten for å gjøre hele området mere menneskevennlig. Det blir spennende å se hva det er politisk vilje til å gjennomføre.

I forbindelse med konferansen som avluttet idekonkurransen var flere grupper deltakere på ekskursjon, bl.a. til katedralparken. Vi følger tett med i det som skjer og markedsfører våre verdier inn i alel planprosesser: Her er Hovinbyens historiske, kulturelle, åndelige og grønne sentrum.

Firedobbel seier for Hovinbyen