Brobygging

En bro er ifølge Stor Norske leksikon «et byggverk som forbinder ferdselsårer over fysiske hindringer og gjennom veikryss». Den snart 40årige provisoriske gangbrua over Strømsveien passer i prinsippet til denne definisjonen, men oppleves av mange som skummel og utrygg. Skolebarn på vei til og fra Bryn skole frykter den, og folk i alle aldre har kjent på hvordan den rister og svinger når lastebiler og busser dundrer langs veien rett under det tynne gitterlaget.

Men det er håp. Et forprosjekt bestilt av Statens veivesen foreligger, og tirsdag 16.12. behandler bydelsutvalget for Bydel Alna bro-saken. Bydelsdirektøren innstiller på å be om rask fremgang i saken og få i gang reguleringsplanen. Er du interessert, så ligger forporsjektet her:

Forprosjektrapport – Gs-bru Teisen 2014090