Kategoriarkiv: valg

Kirkens «Eidsvoll-møte» – din stemme trengs!

åpen folkekirke

Kirkevalget i år er det viktigste i kirkedemokratiets historie. De neste fire årene avgjøres folkekirkens fremtid som selvstendig kirke. En ny «grunnlov» skal skapes som får ringvirkninger for hele Norge. Kirkeordningen – den nye «grunnloven»  – legger premissene for spørsmål en kanskje ikke stiller seg til hverdags fordi det er STORE spørsmål.

Kirkefolk flest benytter seg av kirken tilbud ved livets vendepunkter. Og de kommer ikke så tett at en til hverdags tenker på hvilken betydning det har at kirken finnes – i nærmiljøet og på hvert nes av vårt langstrakte land. Eller hvor viktig det er at de som jobber i kirken er kompetente, motiverte og oppdaterte. Men når dagen er der betyr det mye hvordan en blir tatt imot, hvor høyt det er under taket.

Kirkemøtet, kirkens «Storting», vil den enste perioden være like viktig som  Eidsvoll-møtet var for Grunnloven. Delegater fra hele landet bestemmer veien videre.

Skal kirken fortsatt være der folk er? Skal kirken være for folket eller kun for noen få spesielt interesserte? Skal noen fortsatt utelukkes fra kirkelig vigsel eller blir det slutt på den type diskriminering? Skal kirken være viktig for samfunnet eller bare perifer?

Hvis du bryr deg om slike spørsmål, så kom deg opp av godstolen og avgi din stemme 13.eller 14.september. Kandidatlister finner du her:

http://apenfolkekirke.org/  : Kandidatene på denne listen har forpliktet seg på Åpen folkekirkes program, så her kan du stemme på hele lista under ett.

https://kirken.no/valg : Her står kandidater med ulikt syn på ovennevnte spørsmål, så du må lese beskrivelsen av hver enkelt for å kunne gjøre deg opp en mening på hvem du vil stemme på.

Alle kirkemedlemmer f.o.m. 15 år har stemmerett.  Gjør en forskjell – avgi stemme!