Galleri

Østre Aker kirke rundt 1865, etter trærnes størrelse å dømme

Østre Aker kirke rundt 1860 med nyplantede trær og de første gravene på kirkegården. (Bildet er Grorud historielags eiendom)

Østre Aker kirke og Ulvenkrysset ca. 1910. (Bildet er Grorud historielags eiendom)

Østre Aker kirke og Ulvenkrysset ca. 1910. (Bildet er Grorud historielags eiendom)

 

Kirkestallene rundt 1900. Allerede da var grantrærne store - de ruver fortsatt og har begynt å skade bygningen.

Kirkestallene rundt 1900. Allerede da var grantrærne store – de ruver fortsatt og har begynt å skade bygningen. (Bildet er Grorud historielags eiendom)

 

Interiør ca. 1900. Lysekronene er ikke enda på plass. Derimot synes to store jernovner langs sideveggene. Legg merke til at galleriet var trukket et stykke frem langs nordre vegg, og vinduene mot syd hadde lange sorte gardiner! Nå er alterbildet flyttet til nordveggen og vinduene i koret er murt igjen, bortsett fra en rosett øverst i midtvinduet. Alterbildet er erstattet med en «calvariegruppe», dvs. Jesus på korset med Maria og Johannes ved hver sin side. (Bildet er Grorud historielag sin eiendom)