Historie

1992032-ØAkirke-nybygget.jpg2000209-kirkestallene-1900.JPG2002027-ØA-kirke-Ulvenkrysset-1910.jpgKORT HISTORIKK FOR KULTURMILJØET VED ØSTRE AKER KIRKE      

Fra middelalderen og fram til midten av 1800-tallet var Gamle Aker kirke ved Telthusbakken i Oslo kirken som Akerkommunene sognet til. I 1852 ble kirken overtatt av Oslo kommune, og Aker sto uten egen kirke. I 1855 ble det bygget en ny kirke for området ved Ullevål. Dette var i den vestre delen av Aker, og lå lite tilgjengelig for områdene mot øst ved Groruddalen og områdene rundt. Allerede året etter ble det besluttet å bygge en kirke i Østre Aker. Ulven gård og gårdeier Per Ulven (som har fått oppkalt Persveien etter seg) avga grunn til prestegård og kirke. Grunnstein til kirken ble lagt ned i 1857, og 5. september 1860 ble Østre Aker kirke innviet. Som en liten kuriositet kan nevnes at vigslingsgudstjenesten måtte utsettes en halvtime til kl. 11.30 fordi kronprins Oscar og hans følge ble forsinket. De hadde feilberegnet tiden det tok å forsere «de lange bakkene» opp til kirken.

Parellelt med byggingen av kirken ble det også satt opp en prestegård like sydvest for kirken. Denne består av bolig for presten, sidebygning (kalt Drengestua), bu og låve.

I tillegg til prestegården ble det bygget egen bolig for kirketjeneren ved siden av kirken. I tilknytning til denne står det et geitefjøs. Hvor vidt bygningen opprinnelig er bygget for geiter er uvisst. Det kan like gjerne ha vært grisehus. I forlengelse av geitefjøset ligger kirkestallen. Stallen var opprinnelig ca fem meter lenger enn det den er i dag. Når denne delen ble fjernet er ukjent, men dette skjedde trolig rundt midten av 1900-tallet.

Stallen har et par utspring på baksiden. Kanskje det var meningen å få plass til vogner. Inne i stallen sitter fortsatt ringer der hestene ble tjoret fast.