Høringsprosess pågår – kom med innspill!

Et viktig plandokument for Hovinbyens fremtid ligger nå ute til høring på hovinbyen.no. Høringfristen er 21.mars.

En kan komme med innspill både til hele planen som strategisk plan og til forslag til planprogram for Helsfyr eller for deler av Ulvenområdet. Sistnevnte omhandler oppstart av det konkrete planarbeid som skal på bypolitikernes bord etter at høringen er oppsummert.

Her kan innspillene leveres: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2016013590