Hurra – kirkestallene er reddet!

kirkestallen, baksidePer dags dato er de historisk verdifulle stallene ved Østre Aker kirke et sørgelig syn. Men i dag kom gladmeldingen: Norsk Kulturminnefond har bevilget kr. 250.000 til deres bevaring! Det betyr at vi endelig kommer i gang med sikring av bygningen. Det første som må skje er å fjerne de enorme grantrærne som står bak stallbygningen og er til skade for den. Riktignok kan en si at trærne med sitt nåledryss over tid også har bidratt til å holde taket tett, i og med at de ble til jord og sugde opp mye nedbør. Men en hver skjønner at dette ikke er noen varig løsning.. De bevilgede midlene gir oss også mulighet til å fornye takbelegget og komme i gang med å kle veggene på ny, samt fornye dørene.

Og drømmen om å skape liv rundt kirken er ikke bare utopi. Stallene kan bygges om til å tas i bruk igjen, om ikke til tjoring av hester og parkering av vogner. Kanskje det kan bli plass for små verksteder der, eller ideen om et kirkemuseum lar seg gjennomføre?

Kanskje du  som leser dette har en ide? Kom gjerne med forslag!

 

Ett steg nærmere Hovinbyen

Plan- og idekonkurransen for Hovinbyen ble avsluttet sist uke, og hele 4 vinnere er kåret. (s.n. artikkel fra Akers Avis Groruddalen).

Alle fire forslag fremhever grønne kvaliteter og nettverk for bevegelse på tvers. Dermed er vi kommet ett av mange steg videre i omformingen av et byområde som nå er preget av oppsplittede boligområder, avstengte industriområder og trafikkårer som både er nødvendige og samtidig stenger for at en enkelt kan bevege seg fra den ene siden av dalen til den andre. Transformeringen betegnes som like stor som den det gamle havneområdet i Hamburg har gjennomgått, og mye større enn Fjordby-prosjektet i Oslo. Noe av det viktigste og vanskeligste å endre blir nok veisystemet. De mest radikale snakker om å fjerne Ulvensplitten for å gjøre hele området mere menneskevennlig. Det blir spennende å se hva det er politisk vilje til å gjennomføre.

I forbindelse med konferansen som avluttet idekonkurransen var flere grupper deltakere på ekskursjon, bl.a. til katedralparken. Vi følger tett med i det som skjer og markedsfører våre verdier inn i alel planprosesser: Her er Hovinbyens historiske, kulturelle, åndelige og grønne sentrum.

Firedobbel seier for Hovinbyen

 

Med våren kommer håpet

kirkestallen, bakside
Tenk at en byråkrat i Miljø- og Klimadepartementet kan spre så mye glede: I går kom klar melding om at kirkestallen ved Østre Aker kirke ikke er kommunal eiendom. Og hva så? Jo, denne bekreftelsen åpner for at vi på ny kan søke midler til restaurering som kun gis til ikke-statlig og ikke-kommunal eiendom.
Konkret handler saken om at vi fikk avslag på en søknad til Norsk kulturminnefond om midler til restaurering, med litt ulike begrunnelser opp gjennom prosessen med søknad – avslag – klage – avslag. Den tyngste begrunnelsen var at en normalt ikke bevilger midler til kommunale bygg.
Under henvisning til Kirkeloven §15 om kommunens forpliktelser overfor kirken fikk vi nå bekreftet at stallen hverken er kommunal eiendom eller pålegger kommunen økonomisk ansvar. Oslo kommune skal kun gi penger til bygninger som brukes til lovpålagte oppgaver (gudstjenester, kirkelige handlinger, konfirmanundervisning). Enn så lenge egner stallen seg til ingen av delene – men hører uansett ikke til den type bygninger.
Da kan nye søknadsrunder startes.
kirkestallen, front

Takk for støtte!

Alle er imot å leie ut 12 mål grønt til Ruter for bussparkering: Bydel Alna, Bydel Bjerke, Groruddalen miljøforum, Groruddalsporten Storvel, Østre Aker og Haugerud menighetsråd, Plan- og bygningsetaten. Takk! Noen av høringsuttalelsene ligger det lenke til nederst på siden.

Håpet er at politikerne skjønner hva dette handler om: Enten en helhetlig plan for en menneskevennlig Hovinby – da avvises reguleringsforslaget. Eller innvilge at Ruter får leie i 50 år  – og gå baklengs inn i fremtiden, skrinlegge alle gode planer om en menneskevennlig bydel og lage sitt eget minnesmerke i form av støy og skitt. Jeg vet hva jeg hadde gjort om jeg ville hatt et godt ettermæle…

Groruddalsporten storvel_uttalelse

2015-01 høringsuttalelse fra Bydel Alna

2015-01-29 fra Groruddalen miljøforum

Menighetsrådet mot asfalt – for grøntområde!

P25 protestIkke bare lokalbefolkningen, her representert ved leder i Groruddalsporten storvel, Roger Pihl, men også bydelene Alna og Bjerke går imot omreguleringsplanen. Østre Aker og Haugerud menighetsråd gjentar sin protest enda en gang, og det er prosjektleder for katedralparken (t.v.) takknemlig for:
Østre Aker og Haugerud menighetsråd ønsker ikke en omregulering av Persveien 25. Østre Aker menighet vil bli rammet spesielt hardt, idet våre medlemmer, og beboere innenfor området for øvrig, vil være av dem som får alle ulempene. Dette området er allerede et av de mest forurensede og trafikkerte i hele Norge, og en ytterligere forverring ønskes ikke. Området har allerede en ÅDT som er høyere enn 200 000.
I følge prosjektet Grønn kirke skal Den norske kirke være en sentral pådriver for og bidragsyter til bærekraftige samfunn lokalt og demonstrere et bevisst forhold til miljø. Østre Aker og Haugerud menighetsråd ønsker at Dnk skal ta sitt miljøansvar alvorlig. Menighetsrådet minner for øvrig om at pilegrimsleden går igjennom området, og påpeker viktigheten av å ivareta denne populære, historiske veien. Program for planarbeidet for Breivoll/Alnabruområdet omtaler grøntarealene rundt Østre Aker kirke som de viktigste grøntområdene i Alnabruområdet. Området er viktig som grøntområde også i Strategisk grønnstrukturplan for Groruddalen, en del av den Helhetlige utviklingsplanen for Groruddalen.
Det planlegges dessuten utbygging av store boligområder i nærheten: Hovinbyen, som inkluderer Økernbyen, Ulvenbyen og Breivollbyen og som alle grenser til Persveien 25. Hovinbyen anslås å få 27 000 boliger og Østre Aker kirke ligger midt i hjertet av denne nye bydelen. Det er opplagt at ved å bygge enda flere barrierer vil Østre Aker kirkes muligheter til å spille en rolle i den nye Hovinbyen bli sterkt redusert. Da er det kortsiktig av Kirkelig Fellesråd i Oslo (KFiO) å bruke et grøntareal til oppstillingsplass for busser og verksted. Gode grøntområder er et nøkkelord for å lykkes med god byutvikling.
Menighetsrådet vil også peke på at det i Oslo kommer til å bli mangel på gravsteder. Området i Persveien 25 anbefales opprettholdt som urnelund i følge revidert utkast til Grøntplan for Oslo.
Vi vil i enighet med tidligere menighetsråd, oppfordre til en dialog med kommunen for å finne frem til en løsning som er visjonær, fremtidsrettet og miljøvennlig.
Eli Solberg, menighetsrådsleder     
Sara Pihl Thiam, menighetsforvalter

80 leddbusser eller grøntområde?

EKSOS: Veldig mørk eksos kan tyde på at det er mye uforbrent drivstoff i avgassen. Foto: Scanpix

Nå er det på’n igjen – et nytt forslag om omregulering av Persv.25 til verksted og bussparkering er lagt ut for høring med frist 29.januar 2015.  Men denne gangen skal ikke bare grøntområdet bak kirkegården legges under asfalt, også containerplassene langs Persveien trekkes inn.

Greit nok – busser trenger oppstillingsplasser. Og verre enn container-rotet kan det ikke bli. Men hvorfor her? Er ikke Ulvensplitten og området rundt belastet nok fra før? Her stamper vogntog og lastebiler i kø fra tidlig morgen til sene kvelden.
Når Ulvenbyen begynner å ta form de nærmeste årene, skal heldigvis de fleste av lagrene og bedriftene forsvinne som nå generer en del av tungtrafikken. Trenger vi da 80-100 leddbusser som «erstatning», med inn- og utkjøring før morgenrushet og etter morgenrushet, før kveldsrushet og etter kveldsrushet? Det blir en samla kø på 3 km! 4 ganger daglig! Svaret er et rungende NEI!

Dessuten, la oss se saken i sammenheng. Hovinbyen er i ferd med å oppstå. Den skal huse tusenvis av mennesker i nye boliger, og disse trenger noe annet enn bare trafikk rundt seg. Katedralparken ved Østre Aker kirke ligger midt i Hovinbyen, med Ulvenbyen, Teisen og Fjellhus som nærmeste naboer. Den skal være en grønn lunge, et godt og fredelig sted på tross av Strømsveien, Ulvensplitten og Ring 3. 12 mål med grøntområde er mye å miste!

Planen for Hovinbyen legger helt klart vekt på trivsel for beboerne. Da er det ytterst merkelig å foreslå noe så utrivelig som bussparkering midt i sentrum av området og stjele 12 mål med villmark.  Når det først er asfaltert, blir det aldri grønt igjen. Derfor: NEI til alt annet enn grøntområde!

Persv.25, Forslag til planprogram 16.12.14

 

Julegave!

chagall-windows-cc-al-lanni

Den russiske kunstneren Marc Chagal var en mester med farger.

Vår egen Daina Molvika, komponist og organist i Haugerud kirke, er en mester med toner og klanger. Musikken har elementer av ortodoks kirkemusikk og latvisk folkemusikk og minner litt om Arvo Pärt og litt om John Taverner. Hennes verk Sacrificium, Jubilate og Glassbilder ble urfremført i Østre Aker kirke på Allehelgensdag. Nå kan du laste ned filen med konsertopptaket – nyt den!

God jul!

2014 Allehelgenskonsert

Og reven rasler under kirka

rødrevGod jul – jamen ser det ut til å bli hvit jul i år. Med sporsnø og mulighet til å følge vår nyeste «leietaker»: reven!

For noen år tilbake bodde en hel revefamilie under prestegårdslåven og holdt området fritt for rotter og mus. Så forsvant de. En ble dessverre observert ihjelkjørt på motorveien. Men nå ser det ut til at Mikkel (eller Mikkeline?) er tilbake, med bosted under Østre Aker kirke. Våre observante naturvenner og naturkjennere Bjørn og Lillern er stadig er ute med lommelykt og utforsker nattelivet i katedralparken. De oppdaget reven for noen uker siden.  Viltkamera er satt opp for å lage et bidrag til nrk sitt planlagte program «Unaturlige Oslo». Enda en måte å sette katedralparken på kartet!

Forresten, den som ikke vil gå glipp av «reven rasker over isen» kan synge den på juletrefesten i Haugerud kirke 4,januar kl.12.30.

Brobygging

En bro er ifølge Stor Norske leksikon «et byggverk som forbinder ferdselsårer over fysiske hindringer og gjennom veikryss». Den snart 40årige provisoriske gangbrua over Strømsveien passer i prinsippet til denne definisjonen, men oppleves av mange som skummel og utrygg. Skolebarn på vei til og fra Bryn skole frykter den, og folk i alle aldre har kjent på hvordan den rister og svinger når lastebiler og busser dundrer langs veien rett under det tynne gitterlaget.

Men det er håp. Et forprosjekt bestilt av Statens veivesen foreligger, og tirsdag 16.12. behandler bydelsutvalget for Bydel Alna bro-saken. Bydelsdirektøren innstiller på å be om rask fremgang i saken og få i gang reguleringsplanen. Er du interessert, så ligger forporsjektet her:

Forprosjektrapport – Gs-bru Teisen 2014090

Låvende utvikling

ØA prestegårdslåven

Neida, det er ingen skrivefeil i overskriften. For prestegårdslåven ble restaurert i høst, fikk nytt tak og ny maling på veggene. Kirkelig fellesråd bekostet oppussingen. Låven brukes som lager av bl.a. gravferdsetaten og fellesrådets orgelstemmer.

Alt som blir vedlikeholdt innenfor katedralparkens område, er vi glad for! Dessuten: Jo mer som gjøres i den ene enden, desto mer synes det hvordan resten forfaller. Kirkestallen er nødtørftig reparert der en dør ble skadet i sommer, men resten er det ikke gjort noe med. Vi hadde noen kreative forslag om å selge stallen for en symbolsk sum til en frivillig organisasjon for å bli tilskuddsberettiget, restaurere og så selge tilbake til Kirkelig fellesråd, men dette falt ikke i smak. Så er det vel ikke noe annet å gjøre enn å vente på en «rik onkel» eller en politiker eller tre med hjerte for historiske bygg. Eller?

God helg,  nyt snøværet.