Parken ved Groruddalsporten

Verdensparken – Bjerkedalen park – Grorudparken – Linjeparken på Stovner. Slik listes Groruddalens parker opp i siste 2013-utgave av Akers Avis Groruddalen. Også Ulven hører med til bydel Alna og dermed til Groruddalen. Sammen med Teisen og Fjellhus danner området det lokalbefolkningen har begynt å kalle for Groruddalsporten. Derfor sendte jeg et innlegg til avisen for å gjøre oppmerksom på parken ved Groruddalsporten: Katedralparken rundt Østre Aker kirke. Her har vi allerede en velholdt grønn lunge med kirkegården og pilegrimsleden. I år starter vi opp med å ruste opp de unike kirkestallene, i håp om at de kan åpnes for publikum i form av f.eks. et lite museum. Videre arbeider vi med å skape et samlingssted i en del av byen der det er langt mellom kaféene.
At dette ikke er gratis, sier seg selv. I tillegg til offentlige midler trengs det også sponsorer. Ta kontakt dersom dette er interessant! Så kan vi med Katedralparken på sikt fullføre kjeden av parker i vår del av byen.