Stikkordarkiv: kirka

… så taket løftet seg!

2015-10-17 Duo octava

Fra en stor konsert i katedralen lørdag 17.10.2015: Povilas og Torill Syrrist-Gelgota, Minsk Kammerorkester og dirigent Rune Bergmann (foto Rolf Kristiansen)

I dag kom lastebilen som hentet 34 stoler,notepulter, ledninger og plattinger som skulle tilbake til Musikkhøgskolen. Dermed er lørdagens konsert omsider historie også hva angår det praktiske. Det har vært mye for- og etterarbeid, men du verden, det har vært verdt det! Tusen takk til Torolf Mørk Karlsen for produsentjobben, til Minsk Kammerorkester for flott musikk, til Ieva Berzina for en strålende innsats som klaversolist og til Povilas og Torill Syrrist-Gelgota for vakkert bratsj- og cellospill! En uforglemmelig aften for alle oss som fikk høre på!

Og så var tre av komponistene tilstede – ikke Puccini, heller ikke Beethoven, av nærliggende årsaker, men de nålevende:

Kjell Mørk Karlsen som har skrevet en herlig konsert for klaver og kammerorkester. Morten Gaathaug bidro med sitt gripende verk til minne om den «Hvite rose», en tysk motstandsgruppe bestående av en håndfull studenter som ble henrettet av Hitlers bødler. Og Kjell Marcussen med sin vakre dobbelkonsert for bratsj, cello og kammerorkester.

Orkester og solister hadde en spesiell utfordring denne gangen, idet de måtte «underkaste» seg tre dirigentstudenter. Det skal mye profesjonalitet til for at resultatet skal bli bra, og det ble det. For øvrig dirigerte den internasjonalt anerkjente Rune Bergmann samtidsmusikken.

Men den største opplevelsen for undertegnede var pianisten, vår egen Ieva Berzina. Sist lørdag fikk hun virkelig utfolde seg som den konsertpianisten hun er, både i Kjell Mørk Karlsens konsert og ikke minst i Beethovens kanskje vakreste klaverkonsert nr.4. Da var det som om kirketaket løftet seg!

Klokkerboligen bebodd igjen

Gråtrostreiret ved Østre Aker kirkekontor

Ingen vinduskarm er for liten til at gråtrosten får festet reiret sitt og lagt 5 fine egg. Enkelte dager er hun og hennes søster med hele 6 egg i sitt reir på baksiden av klokkerboligen de eneste beboerne. De fleste dagene i uka har de selskap av noen av oss ansatte i kirka. Vi trår varsomt for ikke å forstyrre de rugende fuglene og viser gjerne frem våre «leietakere». Kirka er åpen så godt som daglig og lysene er tent. Velkommen hit for en stille stund. Stikk gjerne også innom kontoret når du er på kirkegården eller trenger en å prate med!

OL til Ulven?

Det er spennende tider – om få dager leveres søknaden om vinter-OL i 2022 til IOC. I løpet av høsten vil Stortinget avgjøre om det skal gis statsgaranti til dette enorme prosjektet. Dersom denne gis, vil Oslo være blant kandidatene når om vel ett år, i juli 2015 «the winner» utropes.
Det snakkes om å legge deltakerlandsby, mediasenter og andre sentrale bygninger til Ulven – Økern-området. Dersom planleggerne bestemmer seg for å følge den ideen, vil Østre Aker kirke og katedralparken bli nærmeste nabo. Kirken blir i så fall OL-kirke. Her ligger det store muligheter for å kunne få fart i restaureringsprosesser for både kirkestall og orgel, bare for å nevne noe. Og det blir en stor oppgave å lage et bredt tilbud for tilreisende fra hele verden de to ukene lekene pågår.
Mens vi venter på de neste avgjørelsene, skjer det også andre ting som inngir håp. Det arbeides for tiden med et forprosjekt til en ny bro over Strømsveien. Statens veivesen tar omsider ansvar for å erstatte den midlertidige gitterbroen fra 1982 (!) med en permanent og trygg bro med et gangfelt og to sykkelfelt. Ideen om å bygge tunnel under Strømsveien er forlatt pga store kostnader. En ny bro skal være universelt utformet, dvs. ha en stigning på maks 5% slik at både rullestolkjørende og barnevognskyvende skal få levelige forhold. Kanskje inngangen til kirkegården vis à vis Karl Staaffs vei må legges om for å gi plass. Det planlegges også å stenge innkjøringen fra Strømsveien til Teisenveien for all trafikk. I så fall mister lokalmiljøet bussholdeplassen Prost Hallings vei, men en kan vel leve med å gå noen hundre meter til Bryn skole eller Strømsveien mot å få et roligere bomiljø.

Godt nytt katedral-år, og takk for det gamle!

Et år med mange gudstjenester, vielser, begravelser og kulturarrangementer ligger snart bak oss. Flere tusen mennesker har oppsøkt kirken i 2013. Tilbakemeldingene er gode:
– fordi vi ikke har kastet oss på reformbølgen, men har beholdt gudstjenesteliturgien uten de store endringene. Etter en grundig gjennomgang av ny gudstjenestemusikk fant gudstjenesteutvalget ut at musikken av Egil Hovland og Trond Kverno fungerer like godt som da den kom på 1980-tallet. Og folk er takknemlig for at de kjenner igjen liturgien også etter noen år uten gudstjenestebesøk.
– fordi kulturarrangementene har holdt høy kvalitet, om det er en Prøysen-kveld på menighetshuset eller en korkonsert i kirken.
– fordi kirken er åpen på dagtid så sant noen av oss ansatte er på kontoret. Mange som kommer for å se til gravene går gjerne innom. Noen bare ser på rommet, noen tenner et lys eller skriver en bønn på et ark som vi tar vare på og innlemmer i vår bønn. Særlig på julaften var det en sterk opplevelse for noen å kunne tenne lys mens kirken var åpen mellom gudstjeneste og innringing av julen.
– fordi kirkegården vår er et velholdt sted, takket være dyktige medarbeidere fra Gravferdsetaten. Den er så mangt: en grønn oase, et sted for «historiske fotavtrykk» i form av gravinnskripsjoner, og et fredens sted. Enkelte tvilte nok litt ved det siste da barn hadde en halloween-vandring i regi av trosopplæringen, men det var nettopp dette de lærte: at kirkegården er et fredelig sted som brukes med respekt.

Alt dette skal fortsette. Og mere til:
Vi håper å komme i gang med restaurering av kirkestallene for å gjøre hele området rundt Østre Aker kirke mere tiltalende. Søknader om støtte er sendt til Kulturminnefondet og til Byantikvaren, men for å fullføre prosjektet trengs det private tilskudd.
Til sommeren drømmer vi om å kunne invitere til Hans Gynther Magelssens blomstershow.
Og vi vil gjerne etablere et beboerbibliotek i menighetshuset, etter forslag fra deltakere på idekonferansen i november.

Velkommen med flere ideer og til å delta på arrangementer.

Godt nytt år!