Stikkordarkiv: pilegrimsleden

Menighetsrådet mot asfalt – for grøntområde!

P25 protestIkke bare lokalbefolkningen, her representert ved leder i Groruddalsporten storvel, Roger Pihl, men også bydelene Alna og Bjerke går imot omreguleringsplanen. Østre Aker og Haugerud menighetsråd gjentar sin protest enda en gang, og det er prosjektleder for katedralparken (t.v.) takknemlig for:
Østre Aker og Haugerud menighetsråd ønsker ikke en omregulering av Persveien 25. Østre Aker menighet vil bli rammet spesielt hardt, idet våre medlemmer, og beboere innenfor området for øvrig, vil være av dem som får alle ulempene. Dette området er allerede et av de mest forurensede og trafikkerte i hele Norge, og en ytterligere forverring ønskes ikke. Området har allerede en ÅDT som er høyere enn 200 000.
I følge prosjektet Grønn kirke skal Den norske kirke være en sentral pådriver for og bidragsyter til bærekraftige samfunn lokalt og demonstrere et bevisst forhold til miljø. Østre Aker og Haugerud menighetsråd ønsker at Dnk skal ta sitt miljøansvar alvorlig. Menighetsrådet minner for øvrig om at pilegrimsleden går igjennom området, og påpeker viktigheten av å ivareta denne populære, historiske veien. Program for planarbeidet for Breivoll/Alnabruområdet omtaler grøntarealene rundt Østre Aker kirke som de viktigste grøntområdene i Alnabruområdet. Området er viktig som grøntområde også i Strategisk grønnstrukturplan for Groruddalen, en del av den Helhetlige utviklingsplanen for Groruddalen.
Det planlegges dessuten utbygging av store boligområder i nærheten: Hovinbyen, som inkluderer Økernbyen, Ulvenbyen og Breivollbyen og som alle grenser til Persveien 25. Hovinbyen anslås å få 27 000 boliger og Østre Aker kirke ligger midt i hjertet av denne nye bydelen. Det er opplagt at ved å bygge enda flere barrierer vil Østre Aker kirkes muligheter til å spille en rolle i den nye Hovinbyen bli sterkt redusert. Da er det kortsiktig av Kirkelig Fellesråd i Oslo (KFiO) å bruke et grøntareal til oppstillingsplass for busser og verksted. Gode grøntområder er et nøkkelord for å lykkes med god byutvikling.
Menighetsrådet vil også peke på at det i Oslo kommer til å bli mangel på gravsteder. Området i Persveien 25 anbefales opprettholdt som urnelund i følge revidert utkast til Grøntplan for Oslo.
Vi vil i enighet med tidligere menighetsråd, oppfordre til en dialog med kommunen for å finne frem til en løsning som er visjonær, fremtidsrettet og miljøvennlig.
Eli Solberg, menighetsrådsleder     
Sara Pihl Thiam, menighetsforvalter

Parken ved Groruddalsporten

Verdensparken – Bjerkedalen park – Grorudparken – Linjeparken på Stovner. Slik listes Groruddalens parker opp i siste 2013-utgave av Akers Avis Groruddalen. Også Ulven hører med til bydel Alna og dermed til Groruddalen. Sammen med Teisen og Fjellhus danner området det lokalbefolkningen har begynt å kalle for Groruddalsporten. Derfor sendte jeg et innlegg til avisen for å gjøre oppmerksom på parken ved Groruddalsporten: Katedralparken rundt Østre Aker kirke. Her har vi allerede en velholdt grønn lunge med kirkegården og pilegrimsleden. I år starter vi opp med å ruste opp de unike kirkestallene, i håp om at de kan åpnes for publikum i form av f.eks. et lite museum. Videre arbeider vi med å skape et samlingssted i en del av byen der det er langt mellom kaféene.
At dette ikke er gratis, sier seg selv. I tillegg til offentlige midler trengs det også sponsorer. Ta kontakt dersom dette er interessant! Så kan vi med Katedralparken på sikt fullføre kjeden av parker i vår del av byen.

Vi er i gang!

I 2013 begynte Østre Aker prosti sin egen Groruddalssatsing.

Ett av prosjektene handler om profilering av Østre Aker kirke mot de nye boområdene som dukker opp på alle kanter av kirken.

Katedralparken er en del av dette prosjektet, og innebærer blant annet oppussing av de vernede bygningene rundt kirken og oppgradering av Pilegrimsleden i tråd med den rivende byutviklingen rundt oss.

Følg oss her, tips oss her: Velkommen til en spennende reise!