Stikkordarkiv: trafikkaos

Takk for støtte!

Alle er imot å leie ut 12 mål grønt til Ruter for bussparkering: Bydel Alna, Bydel Bjerke, Groruddalen miljøforum, Groruddalsporten Storvel, Østre Aker og Haugerud menighetsråd, Plan- og bygningsetaten. Takk! Noen av høringsuttalelsene ligger det lenke til nederst på siden.

Håpet er at politikerne skjønner hva dette handler om: Enten en helhetlig plan for en menneskevennlig Hovinby – da avvises reguleringsforslaget. Eller innvilge at Ruter får leie i 50 år  – og gå baklengs inn i fremtiden, skrinlegge alle gode planer om en menneskevennlig bydel og lage sitt eget minnesmerke i form av støy og skitt. Jeg vet hva jeg hadde gjort om jeg ville hatt et godt ettermæle…

Groruddalsporten storvel_uttalelse

2015-01 høringsuttalelse fra Bydel Alna

2015-01-29 fra Groruddalen miljøforum

Menighetsrådet mot asfalt – for grøntområde!

P25 protestIkke bare lokalbefolkningen, her representert ved leder i Groruddalsporten storvel, Roger Pihl, men også bydelene Alna og Bjerke går imot omreguleringsplanen. Østre Aker og Haugerud menighetsråd gjentar sin protest enda en gang, og det er prosjektleder for katedralparken (t.v.) takknemlig for:
Østre Aker og Haugerud menighetsråd ønsker ikke en omregulering av Persveien 25. Østre Aker menighet vil bli rammet spesielt hardt, idet våre medlemmer, og beboere innenfor området for øvrig, vil være av dem som får alle ulempene. Dette området er allerede et av de mest forurensede og trafikkerte i hele Norge, og en ytterligere forverring ønskes ikke. Området har allerede en ÅDT som er høyere enn 200 000.
I følge prosjektet Grønn kirke skal Den norske kirke være en sentral pådriver for og bidragsyter til bærekraftige samfunn lokalt og demonstrere et bevisst forhold til miljø. Østre Aker og Haugerud menighetsråd ønsker at Dnk skal ta sitt miljøansvar alvorlig. Menighetsrådet minner for øvrig om at pilegrimsleden går igjennom området, og påpeker viktigheten av å ivareta denne populære, historiske veien. Program for planarbeidet for Breivoll/Alnabruområdet omtaler grøntarealene rundt Østre Aker kirke som de viktigste grøntområdene i Alnabruområdet. Området er viktig som grøntområde også i Strategisk grønnstrukturplan for Groruddalen, en del av den Helhetlige utviklingsplanen for Groruddalen.
Det planlegges dessuten utbygging av store boligområder i nærheten: Hovinbyen, som inkluderer Økernbyen, Ulvenbyen og Breivollbyen og som alle grenser til Persveien 25. Hovinbyen anslås å få 27 000 boliger og Østre Aker kirke ligger midt i hjertet av denne nye bydelen. Det er opplagt at ved å bygge enda flere barrierer vil Østre Aker kirkes muligheter til å spille en rolle i den nye Hovinbyen bli sterkt redusert. Da er det kortsiktig av Kirkelig Fellesråd i Oslo (KFiO) å bruke et grøntareal til oppstillingsplass for busser og verksted. Gode grøntområder er et nøkkelord for å lykkes med god byutvikling.
Menighetsrådet vil også peke på at det i Oslo kommer til å bli mangel på gravsteder. Området i Persveien 25 anbefales opprettholdt som urnelund i følge revidert utkast til Grøntplan for Oslo.
Vi vil i enighet med tidligere menighetsråd, oppfordre til en dialog med kommunen for å finne frem til en løsning som er visjonær, fremtidsrettet og miljøvennlig.
Eli Solberg, menighetsrådsleder     
Sara Pihl Thiam, menighetsforvalter

80 leddbusser eller grøntområde?

EKSOS: Veldig mørk eksos kan tyde på at det er mye uforbrent drivstoff i avgassen. Foto: Scanpix

Nå er det på’n igjen – et nytt forslag om omregulering av Persv.25 til verksted og bussparkering er lagt ut for høring med frist 29.januar 2015.  Men denne gangen skal ikke bare grøntområdet bak kirkegården legges under asfalt, også containerplassene langs Persveien trekkes inn.

Greit nok – busser trenger oppstillingsplasser. Og verre enn container-rotet kan det ikke bli. Men hvorfor her? Er ikke Ulvensplitten og området rundt belastet nok fra før? Her stamper vogntog og lastebiler i kø fra tidlig morgen til sene kvelden.
Når Ulvenbyen begynner å ta form de nærmeste årene, skal heldigvis de fleste av lagrene og bedriftene forsvinne som nå generer en del av tungtrafikken. Trenger vi da 80-100 leddbusser som «erstatning», med inn- og utkjøring før morgenrushet og etter morgenrushet, før kveldsrushet og etter kveldsrushet? Det blir en samla kø på 3 km! 4 ganger daglig! Svaret er et rungende NEI!

Dessuten, la oss se saken i sammenheng. Hovinbyen er i ferd med å oppstå. Den skal huse tusenvis av mennesker i nye boliger, og disse trenger noe annet enn bare trafikk rundt seg. Katedralparken ved Østre Aker kirke ligger midt i Hovinbyen, med Ulvenbyen, Teisen og Fjellhus som nærmeste naboer. Den skal være en grønn lunge, et godt og fredelig sted på tross av Strømsveien, Ulvensplitten og Ring 3. 12 mål med grøntområde er mye å miste!

Planen for Hovinbyen legger helt klart vekt på trivsel for beboerne. Da er det ytterst merkelig å foreslå noe så utrivelig som bussparkering midt i sentrum av området og stjele 12 mål med villmark.  Når det først er asfaltert, blir det aldri grønt igjen. Derfor: NEI til alt annet enn grøntområde!

Persv.25, Forslag til planprogram 16.12.14

 

Fra transportkorridor til bynettverk – om trafikk

Kaoset rundt Helsfyr er til tider ikke langt unna dette..

Kaoset rundt Helsfyr er til tider ikke langt unna dette..

For første gang deltok jeg nylig på Groruddalskonferansen på Hotell 33, en av flere konferanser i forbindelse med Groruddalssatsingen. Denne gangen handlet det bl.a. om planene for å forbedre trafikkforholdene i Groruddalen. Det er spennende å høre om ulike løsningsforslag som skal hjelpe med å kanalisere nødvendig trafikk til og fra Alnabruterminalen, redusere tungtrafikk gjennom boligområder og få både mennesker og gods over på skinnegående og annen kollektivtrafikk. Ja, hvorfor ikke bruke T-banenettet nattestid til å transportere gods til mindre terminaler og derfra frakte det videre til butikker, osv ? Helt nødvendig er det også å skape bedre betingelser for busstrafikken i form av flere kollektivfelt. For meg er det overbevisende at biltrafikken må vike og kjørefelt stedvis innskrenkes  til fordel for bussers fremkommelighet. Tenk så mye mer behagelig å kunne gli forbi alle køene i buss – eller komme seg raskt av gårde med t-banen. Og eventuelt ha bilen stående på en innfartsparkering dersom det er kronglete å komme seg helt hjem med kollektivtrafikk. Det er meg komplett ubegripelig at folk orker å stå i kø inn og ut av byen hver dag. Direkte grotesk virker det at nye kontorbygg rett ved Helsfyr stasjon er bygget med en mengde garasjeplasser – sikkert gratis. Når jeg sykler fra Østre Aker i 16.30-tiden, står bilene tett i tett i påvente av å slippe ut i Helsfyr-krysset og videre på E6. Hver mann sin bil.. (Det er faktisk flest menn!) Og mens de står der og stinker, har jeg kommet meg elegant forbi køene i Bjørvika og på Mosseveien og er hjemme på Holmlia – på elsykkel. 17 km på 35 minutter, ferdig trimmet og glad for uavhengigheten en slik tohjuling gir. Kanskje kaoset må bli enda mer «perfekt» før planleggerne vinner gehør med sin kunnskap om hvordan byen vår kan bli mer menneskevennlig. Senest den dagen jobb-bilistene like godt kan overnatte på kontoret fordi de ikke kommer ut av jobb-garasjen en gang, fatter kanskje også de mest forstokkede av dem at kollektivtrafikken er tingen. Siden de færreste frivillig endrer sine (bil)kjørevaner, tror jeg byplanleggere og samferdselsansvarlig må tvinge frem løsninger. Om det er miljøstiftelsen Zero sitt forslag om eget kollektivfelt ved siden av eget felt for elbiler og de som frakter mer enn føreren – så kan resten bare stå og stange til de har skjønt hva som er lurt – eller bruke to felt av firefeltsveier til busser, f.eks. i Trondheimsveien – noe må skje for at ikke byen og vi med kveles av biltrafikken. Bare synd at det ikke finnes gode og realistiske planer om å minske trafikken rundt katedralen. Ulvensplitten skal som før ta det meste av de tusenvis av kjøretøy som beveger seg inn og ut av byen hver dag. Ønsket om lokk over Strømsveien ser ikke ut til å stå høyt på politikernes prioriteringsliste, dessverre.

 

 

Urnelund og grønt eller mer trafikk og asfalt?

I disse dager gjøres det et nytt fremstøt for å omregulere den lille «villmarken» øst for Østre Aker kirkegård, denne gangen til oppstillingsplass for Ruters busser og verksted. Høringsfrist for innsigelser er 1.februar.

Per dags dato er området regulert til urnelund og grøntområde. Ifølge fagfolk i gravferdsetaten må det tas i bruk senest om 8-10 år for å avlaste kirkegården rundt Østre Aker kirke. Allerede nå er det mangel på gravplasser i Oslo. NRK hadde i 2011 et innslag om dette. Innslaget finnes på denne linken: http://www.nrk.no/video/mangel_pa_gravplasser_i_oslo/D197B2D591184D78/emne/Torger%20Ødegaard/
Likevel står et aktuelt område på 12 mål nå i fare for å forsvinne.

Ulvensplitten hører til Norges mest forurensede og støybelastede strøk. Mange instanser uttalte seg klart mot en omregulering til verksted for Oslo vei sine lastebiler og maskiner da omregulering ble foreslått for ganske nøyaktig ett år siden. Heldigvis (for denne saken) gikk Oslo vei konkurs. Men nå prøver eieren av området seg igjen – ironisk nok er det Kirkelig Fellesråd i Oslo – denne gangen med Ruter som interessent.

Trenger vi mer trafikk i Ulvenområdet? NEI! Særlig ikke når prosjekteringen av Ulvenbyen er i full gang. Om få år vil flere tusen nye innbyggere flytte dit. Det legges opp til at det meste av tungtrafikken skal forsvinne når industriområder gir plass til boliger, kontor og butikker. Skal Kirkelig Fellesråd være ansvarlig for en økning av trafikken? Jeg mener nei, og har mange lokale grupper med meg.

Prosjekt Katedralparken skal bidra til å gjøre nærmiljøet roligere og grønnere. Da kan vi ikke annet enn å protestere mot planer om mer trafikk og mer asfalt. Særlig når et kirkelig forvaltningsorgan står ansvarlig for dette. Dette er motarbeiding av våre anstrengelser å bli en «grønnere» kirke på alle plan. Jeg håper å få bispedømmerådet med meg som står bak profileringen av Østre Aker kirke.

For sakspapirer og nærmere detaljer kan du gå på facebooksiden Urnelund nå!