Urnelund og grønt eller mer trafikk og asfalt?

I disse dager gjøres det et nytt fremstøt for å omregulere den lille «villmarken» øst for Østre Aker kirkegård, denne gangen til oppstillingsplass for Ruters busser og verksted. Høringsfrist for innsigelser er 1.februar.

Per dags dato er området regulert til urnelund og grøntområde. Ifølge fagfolk i gravferdsetaten må det tas i bruk senest om 8-10 år for å avlaste kirkegården rundt Østre Aker kirke. Allerede nå er det mangel på gravplasser i Oslo. NRK hadde i 2011 et innslag om dette. Innslaget finnes på denne linken: http://www.nrk.no/video/mangel_pa_gravplasser_i_oslo/D197B2D591184D78/emne/Torger%20Ødegaard/
Likevel står et aktuelt område på 12 mål nå i fare for å forsvinne.

Ulvensplitten hører til Norges mest forurensede og støybelastede strøk. Mange instanser uttalte seg klart mot en omregulering til verksted for Oslo vei sine lastebiler og maskiner da omregulering ble foreslått for ganske nøyaktig ett år siden. Heldigvis (for denne saken) gikk Oslo vei konkurs. Men nå prøver eieren av området seg igjen – ironisk nok er det Kirkelig Fellesråd i Oslo – denne gangen med Ruter som interessent.

Trenger vi mer trafikk i Ulvenområdet? NEI! Særlig ikke når prosjekteringen av Ulvenbyen er i full gang. Om få år vil flere tusen nye innbyggere flytte dit. Det legges opp til at det meste av tungtrafikken skal forsvinne når industriområder gir plass til boliger, kontor og butikker. Skal Kirkelig Fellesråd være ansvarlig for en økning av trafikken? Jeg mener nei, og har mange lokale grupper med meg.

Prosjekt Katedralparken skal bidra til å gjøre nærmiljøet roligere og grønnere. Da kan vi ikke annet enn å protestere mot planer om mer trafikk og mer asfalt. Særlig når et kirkelig forvaltningsorgan står ansvarlig for dette. Dette er motarbeiding av våre anstrengelser å bli en «grønnere» kirke på alle plan. Jeg håper å få bispedømmerådet med meg som står bak profileringen av Østre Aker kirke.

For sakspapirer og nærmere detaljer kan du gå på facebooksiden Urnelund nå!

En kommentar om “Urnelund og grønt eller mer trafikk og asfalt?

Det er stengt for kommentarer.