Vil du bidra?

Vi trenger

  • sponsorer som vil gi større eller mindre gaver til restaurering av historiske bygg
  • frivillige med grønne fingre og anlegg til praktisk arbeid

 

Katedralparken er ment å være allemannseie i den forstand at alle skal kunne bruke den til rekreasjon, men også delta i utvikling og vedlikehold. Gravferdsetaten har ansvar for selve kirkegårdsanlegget, mens Magelssens minnebed er et dugnadsprosjekt. Her trengs det flere som vil ta litt ansvar for luking og beskjæring.

Til parken hører også bygningene som til sammen utgjør et unikt historisk anlegg: Prestegården med drengestue, låve og stabbur, kirken med klokkerbolig, kirkestall og geitefjøs. Alle de nevnte bygningene er fra 1860-tallet.

Prestegården er kommunalt eid, mens kirken, klokkerboligen, kirkestallen og geitefjøset eies av Østre Aker og Haugerud menighet og forvaltes av Kirkelig fellesråd.

Kirken vedlikeholdes ved hjelp av kommunale bevilgninger, slik Kirkeloven §15 foreskriver. De øvrige bygningene er avhengig av Kirkelig fellesråd sine egne midler, dvs det finnes faktisk ingen midler til vedlikehold. Norsk Kulturminnefond og UNIstiftelsen har bevilget noe til restaurering av kirkestallen, den bygningen som er mest truet av forfall. Men midlene strekker per dags dato ikke til. Derfor trengs sponsorer.